Производство, внос и търговия на работни облекла

От този линк можете да изтеглите Декларацията за трудова злополука:

http://www.nssi.bg/forusers/forms/159-trzforms/593-dtrz

Формуляри и образци за трудови злополуки и професионални болести:

http://www.nssi.bg/forusers/forms/159-trzforms