Производство, внос и търговия на работни облекла
средства за височинна защита
работни ръкавиципредпазна екипировкапране на работно облеклопране на работно облеклоработни дрехиработни облеклаработни дрехиработни облеклапране на работно облеклопредпазна екипировкасредства за височинна защитапране на работно облеклоработни дрехи

 

Описание:

Детски светлоотразителен елек/жилетка с две ленти около торса и една през раменете, EN 1150

  • Код: 7CHILY - за деца от 4 до 6 години

  • Код: 7KIDY - за деца от 8 до 10 години

  • Код: 7JUNY - за деца от 12 до 14 години

Други светлоотразителни елементи за деца