Производство, внос и търговия на работни облекла
средства за височинна защита
пране на работно облеклопредпазна екипировкаработни облеклалични предпазни средствапране на работно облеклоработни дрехипредпазна екипировкапредпазна екипировкапредпазна екипировкаработни дрехипредпазна екипировкапрахозащитно облеклосредства за височинна защита

 

Описание:

Детски светлоотразителен елек/жилетка с две ленти около торса и една през раменете, EN 1150

  • Код: 7CHILY - за деца от 4 до 6 години

  • Код: 7KIDY - за деца от 8 до 10 години

  • Код: 7JUNY - за деца от 12 до 14 години

Други светлоотразителни елементи за деца