Производство, внос и търговия на работни облекла
предпазна екипировка
работни ръкавицилични предпазни средстваработни ръкавиципране на работно облеклопрахозащитно облеклолични предпазни средствалични предпазни средствалични предпазни средстваработни ръкавицилични предпазни средствапредпазна екипировкапране на работно облеклопредпазна екипировка

 

Описание:

Детски светлоотразителен елек/жилетка с две ленти около торса и една през раменете, EN 1150

  • Код: 7CHILY - за деца от 4 до 6 години

  • Код: 7KIDY - за деца от 8 до 10 години

  • Код: 7JUNY - за деца от 12 до 14 години

Други светлоотразителни елементи за деца