Производство, внос и търговия на работни облекла
лични предпазни средства
пране на работно облеклопредпазна екипировкалични предпазни средствапране на работно облеклопране на работно облеклолични предпазни средстваработни облеклапредпазна екипировкалични предпазни средствалични предпазни средстваработни дрехипрахозащитно облеклопредпазна екипировка

 

Описание:

Детски светлоотразителен елек/жилетка с две ленти около торса и една през раменете, EN 1150

  • Код: 7CHILY - за деца от 4 до 6 години

  • Код: 7KIDY - за деца от 8 до 10 години

  • Код: 7JUNY - за деца от 12 до 14 години

Други светлоотразителни елементи за деца