Производство, внос и търговия на работни облекла
работни ръкавици
пране на работно облеклопрахозащитно облеклосредства за височинна защитасредства за височинна защитаработни ръкавициработни облекласредства за височинна защиталични предпазни средствапране на работно облеклоработни дрехиработни облеклапредпазна екипировкапране на работно облекло

 

Описание:

Детски светлоотразителен елек/жилетка с две ленти около торса и една през раменете, EN 1150

  • Код: 7CHILY - за деца от 4 до 6 години

  • Код: 7KIDY - за деца от 8 до 10 години

  • Код: 7JUNY - за деца от 12 до 14 години

Други светлоотразителни елементи за деца